Luźne notatki na temat wszystkiego/ Scattershot notes on the whole

Luźne notatki na temat wszystkiego, 2012-2015, print on paper, 200 x 141 cm

Ciekawe Coś tam czasem absolutnie wszystko Czuję Działanie nakierowane na cel Jeszcze nie kiedy jest ładnie Krajobraz bardziej niż cokolwiek Muszę precyzyjnie określać czas Na pewno Na pewno wszystko zdążymy zrobić Najdotkliwsza pustka Nie musi być nic Nie żeby iść Nigdy nie byłam PROBLEMY Z nieciągłością Proszę bardzo Są takie dni Tam są rzeczy które mnie na co dzień nie otaczają To wszystko jest takie Tylko czasem wystarczy tylko żyć W ogóle nie ma znaczenia 1 W ogóle nie ma znaczenia 2 Zadowolenie we mnie powoli rośnie Ze wszystkim musimy się uporać A potem dalej umierając żyjemy bez znaczenia

https://notatkiannabera.wordpress.com/