Model 1 (Oczekiwanie)/ Model 1 (Waiting)

Model 1 (Oczekiwanie)/ Model 1 (Waiting), 2014, video, HD (16:9), 0:30, stereo audio

“Model 1 waiting for the connection”

 

_model1-1_0051
_model1-5_0116

_model1-3_0116
Takie odosobnione punkty
Że coś jest w zanadrzu
Że nie wiadomo, co
I pusto
Takie oczekiwanie, że jest siła pomiędzy
One oddziałują na siebie
I niewidzialne siły je przyciągają i odpychają
I te osoby wszystkie są i czekają
Tak, że podnosi się adrenalina
Między sobą rozciągnięte, ciągle drgające
Niestabilne
Ruchliwe
Takie odosobnione punkty